ConDiv og Søren Borch
Søren ansigt

ConDiv, kort fortalt

ConDiv™ er et én-mands konsulentfirma, der hjælper kunder med at gennemføre udviklingsprojekter.

Proceskonsulent og facilitator:
- Kreativitet og innovation
- Effektive gruppeprocesser og møder
- Produkt-, strategi- og organisationsudvikling
- Improvisationsteater
- KreaLeder-uddannelse og KreaKasse-værktøj.

Udviklingshjælp:
- Værdikæder i Africa og Latinamerika
- International udviklingshjælp i 3 x bæredygtige virksomheder (økonomisk, socialt, miljømæssigt).

Søren Borch

ConDiv tegnes af Søren Borch, som er ingeniør og økonom og har mange års erhvervserfaring som konsulent, international udviklingsrådgiver, industrileder, underviser og forsker.

Se yderligere detaljer i Sørens profil på LinkedIn.

 

ConDivs livscyklus

2013-202x De passive år.

2009-2013 Værdikæder i Afrika samt enkelte klassiske ConDiv-opgaver.

2005-2009 Rådgiver i Mellemamerika for Danida.

2001-2005 De modne år.

1996-2001 De gyldne år med udvikling.

1994-1995 De første år.

Top