ConDiv og Søren Borch
Søren ansigt

ConDiv, kort fortalt

Proceskonsulent og facilitator:
- Kreativitet og innovation
- Effektive gruppeprocesser og møder
- Produkt-, strategi- og organisationsudvikling.

Udviklingshjælp:
- Værdikæder i Africa og Latinamerika
- International udviklingshjælp i 3 x bæredygtige virksomheder (økonomisk, socialt, miljømæssigt).

ConDiv™ er et én-mands konsulentfirma, der hjælper kunder med at gennemføre udviklingsprojekter. ConDiv har været aktiv fra 1994.

ConDiv tegnes af Søren Borch, som er ingeniør og økonom og har mange års erhvervserfaring som konsulent, international udviklingsrådgiver, industrileder, underviser og forsker.

ConDiv var passiv i årene 2005-2009, hvor jeg var udstationeret i Mellemamerika:

Guatemala og Honduras maj '06 - maj '09

Udstationeret 3 år som Danida-rådgiver i Guatemala:

 • Rådgiver for små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt rådgivende NGOer
 • DANIDAs regionale program i Mellemamerika for miljø- og bæredygtig udvikling
 • Guatemala og Honduras

Læs flere detaljer om min opgave.

Honduras sept '05 - febr '06

Udstationeret som rådgiver ½ år for Nepenthes i Honduras:

 • Bæredygtig turisme
 • Rådgiver om kommercialisering
 • Mikrovirksomheder og rådgivende NGO

Værdikæder til udvikling i Afrika

Jeg har undervist i brug af værdikæder som led i udviklingshjælp via privatsektoren.

Undervisning i Niger og Burkina Faso, maj'13.

1 uges undervisning i Niger, 1 uges virksomhedsbesøg i Burkina Faso og endelig 1 uges undervisning og workshop i Niger. Kursisterne var 20 deltagere i den danske repræsentations udviklingsprogram PASR i Niger. Arbejdet omfattede også samarbejde med lokale partnere og fremstilling af undervisningsmateriale. Jeg arbejdede som underleverandør for COWI.
Se materiale og program (på fransk).

Undervisning i Mali og Marokko, dec'11-jan'12.

Dels 2 ugers undervisning og workshop i Mali (december 2011) og dels 2 ugers virksomhedsbesøg i Marokko (januar 2012). Kursisterne var 31 deltagere (2 grupper) i den danske ambassades udviklingsprogrammer PASAM og PAPESPRIM i Mali. Arbejdet omfattede også et forarbejde med at identificere partnere og fremstilling af undervisningsmateriale. Jeg arbejdede som underleverandør for COWI.
Se materiale og program (på fransk).

Evaluering af et værdikæde-program i Etiopien

I november 2011 var jeg 2 uger i Etiopien sammen med to kolleger for at gennemføre en evaluering af SNV's BOAM-program for den hollandske ambassade.

Et fascinerende udviklingsprogram, der satser bredt på at udvikle værdikæder på såvel virksomheds- som sektorniveau.

En guide til værdikæde-guides

Jeg har udarbejdet en vejledning til litteraturen om globale værdikæder til udviklingshjælp. Arbejdet er udført for Global Value Chains in Business and Development Working Group under DDRN (Danish Development Research Network).

Der er tale om en meta-vejledning / metaguide, dvs. en vejledning til brug af værdikædevejledninger. Den kombinerer en rapport, en referencedatabase, og en database med fagudtryk. Rapporten giver anbefalinger til valg af værdikædelitteratur for forskellige brugere og temaer. Den præsenterer også statistikker og analyser baseret på referencedatabasens værdikædelitteratur.

Download gerne Metaguide dokumenter.

Censor

Jeg er censor for DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og IHK (Ingeniørhøjskolen København) i fagene:

 • Change Management
 • Projektledelse
 • Entrepreneurship
 • TEMO (Technology, Economics, Management and Organisation)
 • POF (Projektledelse, Organisation og Forretningsforståelse)
 • Proces & Innovation.

Så jeg læser løbende en masse studenterrapporter og giver karakterer ved mundtlige eksaminer.

Kunstgreb

Jeg har bidraget med vejledning og undervisning af kunstnere, så de kan fungere som KunstgrebsInnovatører (en slags virksomhedskonsulenter inspireret af kunstnerens sjæl).

Desuden har jeg bidraget til at sikre hele konceptets bæredygtighed og forankring i fremtiden med analyse af strategiske muligheder og tiltag.

Læs mere om Kunstgreb.

Africa

Africa50 konference

"Handelsforhold i Afrika og deres betydning for Afrikas udvikling", 24. september 2011 på Geografisk Institut, Københavns Universitet.

Mit indlæg hed "Sustainable business and quality in value chains - Management in the developing world" og kan hentes her

.
Top