Søren & Lise i
Guatemala

Stumper og stykker - 7

Nye historier under Stumper og stykker

Valgkamp (5)

Den 8. september 2007, Lise

I lørdags den 1. september overværede vi et valgmøde for det største parti, UNE, i Antigua.

Mens vi ventede på, at de to topfigurer ankom - i helikopter - var der dans og musik.

Nærmest socialdemokrat

UNE har været førende i alle meningsmålinger. UNE står for Unidad Nacional de la Esperanza – dvs "den nationale enhed for håb". Partiets program er socialdemokratisk, selv om det ikke er et ord, der bruges i kampagnen.

Omsider kom han, Alvaro Colom! Vi kunne også have trykket hans hånd - hvis vi ville.
De grønne og hvide farver symboliserer håb og renhed.
De fremmødte var overvejende jævne maya-folk, skønt mødet foregik i den fine by Antigua. De mange velhavende borgere i Antigua stemmer måske ikke socialdemokratisk - eller også går de ikke til valgmøder.

En solidarisk hånd

Ved valgmødet i Antigua gjorde Alvaro Colom meget ud af, at UNE giver en "solidarisk hånd, ikke en hård hånd". Med de ord taler han imod sin modkandidat, militærmanden Pérez Molina, hvis slogan netop er "Den hårde hånd".

"Vi har haft 20 år med den hårde hånd – vi vil ikke have 4 år til! "

"Vi er ikke en finca, som skal styres med hård hånd.
Vi er ikke et fængsel, som skal styres med hård hånd.
Vi har brug for en solidarisk hånd, som giver udvikling."
Dermed "misforstår" Colom elegant Molinas budskab om den hårde hånd, som er møntet på de lovløse og kriminelle.

Liv, håb og udvikling

Alvaro Colom har skabt partiet, han er ingeniør, og til vicepræsident har han valgt Rafael Espada, en kendt hjertekirurg. "Espada redder og giver liv, og jeg, Colom giver håb og udvikling".

For tiden virmler Guatemala med internationale og nationale valgobservatører fra forskellige organisationer.
Disse to er fra Organisationen af Amerikanske Stater, som blandt andet er st øttet økonomisk af Norge.

Velorganiseret

I sin tale understregede Alvaro Colom desuden, at UNE er det største parti i Guatemala og det bedst organiserede. Og han har forberedt sig godt på at blive præsident – i 30 år har han arbejdet med udvikling på landet. Han var blandt andet formand for en fredsfond, som uddelte penge til folk, der havde lidt tab under borgerkrigen – og det har betydet, at han er populær mange steder på landet.

Efter at Colom og Espada havde forladt Antigua, gik alle partifolk i samlet flok til partilokalet for at afslutte arrangementet

Ingen vold

Mødet foregik ganske fredeligt og uden synligt politiopbud. Vi blev ikke kropsvisiteret, men kunne frit blande os med folk og komme tæt på præsidentkandidaten.

Det kan undre, når man ved, at mindst 20 af de opstillede politikere fra UNE er blevet myrdet. Men de politiske mord sker åbenbart ikke ved de offentlige møder.

En tegneserie fra 1500-tallet

Den 4. september 2007, Lise

Ny fortolkning af den spanske invasion

Restaureringen af et maleri fra 1530 fortæller en ny historie om spaniernes erobring af Guatemala. Maleriet er malet af en gruppe nahua-indianere fra Quauhquechollan (nu: San Martin Huaquechula, Mexico), som slog sig sammen med den spanske hær og deltog i erobringen af det område, som i dag udgøres af Guatemala.

Maleriet anses for at være det tidligste kort over Guatemala. Det måler 2,5 x 3,2 m, men der mangler et stykke til højre.
Klik for at f å et større billede og gå selv på opdagelse i fortællingen.

Hidtil har man ment, at det var Pedro de Alvarado, som stod i spidsen for togtet, men nu viser det sig, at det var hans bror Jorge de Alvarado, som på to år fik nedkæmpet utallige maya-fyrstendømmer og underlagt sig hele Guatemala. Han blev derfor den første "konge" af Guatemala og begyndte at indkræve skatter.

Tegneserie

Indianerne brugte ikoner eller piktogrammer i stedet for bogstaver, og maleriet er en mellemting mellem en historisk fortælling og et geografisk kort. Traditionen var nemlig, at historien blev genfortalt af professionelle fortællere under fester eller ceremonier.

Piktogrammerne er en slags symboler – fx er den spanske hærfører Jorge de Alvarado gengivet ridende på en hest eller siddende i en stol, mens høvdingene fra Quauhquechollan optræder i dragter, der forestiller deres nahual, fx en ørn eller en jaguar, for at vise deres styrke.

Quauhquechollan-soldaterne har lys hud for at understrege deres jævnbyrdighed med de spanske soldater – i modsætning hertil afbildes indianerne fra Guatemala som kortere og med mørk hud.

Alliancen

Fortællingen starter i venstre side af lærredet, hvor man ser to mænd omfavne hinanden under en slags våbenskjold. Personen til venstre er en høvding fra Quauhquechollan, den anden er Hernán Cortés. Lige bag ham står kvinden Malincín (en indiansk kvinde som fungerede som tolk for Cortés), og bagest står Jorge de Alvarado med et banner, symbolet på den spanske kongemagt. Hæren bestod af 200 spanske soldater og 8000 soldater fra Quauhquechollan ledet af fire høvdinge.

De to ørne angiver de to riger, ligesom de to typer sværd symboliserer de to hære.

Quauhquechollan-folkene var i krig med Mexicaerne, som tog dem til fange og gjorde dem til slaver. Derfor besluttede de at slå sig sammen med spanierne for i stedet at underlægge sig hele det område, som nu er Guatemala, Honduras og El Salvador.

Erobringens rute gennem landet

Efter den symbolske alliance kan man følge den vej, som de to hære fulgte sydpå gennem Chiapas og ind i det nuværende Guatemala. Og det interessante er, at kunstnerne har anført de forskellige byer, som conquistadorerne underlagde sig, med et symbol, som viser navnet på byen.

Her er symbolet for markedsbyen Chichicastenango

Det er i vid udstrækning disse navne på nahuatl-sproget, som gælder den dag i dag – selv om byerne oprindeligt havde et navn på det lokale maya-sprog – og derfor kan man følge hele ruten op til Cobán i Alta Verapaz og over til Huehuetenango.

Der er virkelig tale om et erobringstogt, for der er utallige episoder med kampe mellem de lokale indianere (tv, små og mørke) og conquistadorerne (th, høje og lyse).

Livagtig gengivelse

På udstillingen har man forsøgt at gengive den mundtlige fortælling ved at lade en kriger fra Quauhquechollan berette historien tilsat lydeffekter af sværdslag, råb og trommer.

Han fortæller kun om sejrene, og flere gange siger han fx: "Vi blev mødt af en regn af pile, men alligevel vandt vi" eller "Der var stærk modstand, men alligevel bekæmpede vi dem."

Et eksempel på de fælder, som maya-indianerne anvendte.
Heste- og fodspor angiver den retning h æren har gået.

Kontroversiel fortolkning

Maleriet – og fortolkningen – er meget kontroversiel i forhold til den gængse historie. Hidtil har man kun kendt historien fra de sejrende spanieres synspunkt. Den plejer at fortælle, at spanierne vandt over de indfødte takket være deres overlegne våben, og fordi de indfødte blev overraskede. De indfødte folk fremstod som svage og tilbagestående. Nogle mener, at indianerne opfattede spanierne som guder, fordi deres rustninger og våben skinnede som guld.

Maleriet giver for første gang en indiansk beretning om "den spanske erorbring", og den nye fortolkning giver oprejsning til de indfødte indianerfolk, idet det viser dem som aktive og jævnbyrdige - både nahua-indianerne fra Quauhquechollan og de forskellige maya-grupper i Guatemala. Mayaerne kæmpede bravt og gav spanierne modstand. De var ikke afmægtige!

Men enden på historien blev alligevel, at spanierne underlagde sig hele området, og nahua-indianerne blev til sidst besejret.

Jeg besøgte udstillingen sammen med en gruppe skolebørn. Deres lærer blev tydeligvis meget opbragt over denne nye historieskrivning, som stred mod det, hun havde lært.

Felttoget varede i to år, og hæren havde egne forsynings-tropper, blandt andet kvinder til at lave mad.

Fakta

Forskningen er gennemført af en hollandsk forsker, Florine Asselbergs, som har tydet det store maleri. Lærredet er derefter blevet restaureret digitalt af Francisco Marroquin-universitetet her i Guatemala By. Det er også universitetet, som har fremstillet videoen.

Du kan læse mere om Quauhquechollan-lærredet.

Regn i Cobán

Den 31. august 2007, Lise

Dagen før vi besøgte byen Cobán sammen med Lau, havde det regnet usædvanligt meget, og det regnede også, da vi ankom.

Allerede på vej til byen kunne vi se, at floden Cahabón var gået over sine bredder. Vi kom forbi flere steder, hvor der var sket jordskred, og inde i byen så vi mange huse, som var blevet oversvømmet.

Vejen hen til vores pensionat var også oversvømmet. "Det er aldrig sket før - i de 10 år jeg har boet her", sagde værten.
Mange kom forbi for at se den voldsomme flod fra en broerne over Cahabón.
Seks mennesker døde, da deres hus blev ramt af en lavine af jord og mudder.
Dette er hovedvejen fra Cobán mod nordøst – vi sneg os forbi. Der er stejlt ned til højre.

Farlige lastbiler

Den 31. august 2007, Lise
Ikke kun buschaufførerne kører ad h... til. På vej tilbage til Guatemala City på hovedlandevejen fra Atlanterhavskysten sad vi tre gange i kø, fordi en lastbil var væltet.
Hvor ofte vælter en lastbil i Danmark?

Valgkamp (4)

Den 24. august 2007, Lise

Slutspurt

Der er nu 16 politiske partier opstillet til valget den 9. september, heraf 14 som opstiller med præsident- og vicepræsidentkandidater. Et parti nåede ikke at opfylde de formelle krav til indregistrering inden fristens udløb.

Der er fastsat et maksimumbeløb, som partierne må bruge på valgkampagnen, men flere partier har for længst overskredet det. Partierne oplyser ét beløb, men valgkommissionen kan alene ved at tælle deres annoncer og tv-indslag godtgøre, at de har brugt langt flere penge end tilladt. Det er også lovpligtigt at oplyse, hvor pengene kommer fra – men heller ikke det bliver overholdt af alle partier.

Da Lau og jeg var i zone 1 i mandags, så vi et valgmøde for Encuentro por Guatemala (EG) på Plaza Central. Dette parti har tydeligvis ikke ret mange penge at gøre godt med. Fx har de sat en ung dansker, Johannes, som er ven til Malte og som tilfældigvis var på besøg i Guatemala, til at udarbejde en ny udgave af deres hjemmeside - han er nemlig programmør. Men de har endnu ikke haft tid til at få den implementeret.

Til venstre med mikrofon vicepræsidentkandidaten Luis Fernando, til højre Nineth Montenegro, partileder af Encuentro por Guatemala - og min favorit. Hun er virkelig dygtig. Præsidentakandidaten Rigoberta Menchú var åbenbart travl et andet sted.

Høvdingepartier

En af vores venner, Eugenio, omtaler de politiske partier her som "høvdinge-partier". Med det mener han, at de fleste partier er skabt af en politisk leder og udelukkende afspejler denne leders ideer og holdninger. Desuden er de fleste partier mindre end 5 år gamle, og de baserer sig således ikke på en lang tradition med særlige værdier eller (klasse)interesser – de er snarere valgkampagneorganisationer. Høvdinge-tendensen betyder nemlig, at partiernes holdninger er bestemt af den politiske leder og hans sponsorer – og de eksisterer kun så længe "høvdingen" leder partiet.

Den som bliver valgt som præsident, sidder i 4 år og kan ikke væltes i løbet af regeringsperioden (bortset fra åbenbar forbrydelse), og præsidenten kan ikke genvælges. Det lægger op til, at det er ligegyldigt at opfylde valgløfterne, og at det gælder om at malke systemet, mens tid er. Valgsystemet virker desuden efter "vind-eller-forsvind"-princippet, dvs at kampagnen bliver populistisk og kortsigtet.

En lignende tendens viser sig ved, at så mange (43%) af kongresmedlemmerne har skiftet parti i den nuværende regeringsperiode. De skifter opportunistisk for at opnå genvalg.

Der har været demokratiske valg i Guatemala i 21 år, og i den periode er 34 partier opstået og gået ned.

Politik er farlig

Med valget følger også stigende vold. Det danske udenrigsministerium advarer ligefrem mod at besøge Guatemala i denne tid.

En nylig undersøgelse viser, at der siden marts er sket 31 mord på politikere, desuden er 8 blevet såret og 15 truet. Volden er tydeligvis relateret til organiseret kriminalitet og narkohandel.

EGs politiske modstandere er gengivet som piñata-papirdukker, som bruges til børnefester til at slå på (ligesom vores tønde-slagning)

For at minimere vold under valghandlingen er Guatemala tørlagt for alkohol i 36 timer før og 36 timer efter valgdagen søndag den 9. september.

"De er alle sammen tyve"

Vi har spurgt flere af vores bekendte, hvad de mener om valget og kandidaterne, og der er ingen tillid. De mener, at de fleste politikere blot vil berige sig selv på folkets bekostning, og de forventer heller ingen forbedringer i samfundet efter valget. De mener, at selv de mest fremtrædende politikere, fx Alvar Colom fra partiet UNE som ser ud til at vinde valget, er involveret med narkomafiaen.

Flere organisationer, blandt andet et par menneskerettighedsorganisationer, har derfor indledt en kampagne, hvor de opfordrer folk til at stemme ved valget, men samtidig advarer de mod at stemme på folk, som er involveret i organiseret kriminalitet eller narkohandel. Især i lokalvalgene i kommuner er der risiko, mener de. Et af deres slogan er "Narkohandel er en forbrydelse, at stemme på en narko-haj er også en forbrydelse".

Valgmøder

I avisen ser man masser af billeder af politiske møder rundt i de mindre byer, hvor smilende politikere trykker hånd med en bonde, omfavner en maya-kvinde, spiser lokal mad, etc etc. De er omgivet af en skare mennesker i ens T-shirts – lidt som i USA. Vi har fået at vide, at det foregår på den måde, at partiet kører rundt til landsbyerne og meddeler, at der er valgmøde fx den følgende lørdag. De får også at vide, at de vil blive hentet i busser, at de får en kasket og en T-shirt og måske endda frokost. Så måske deltager folk i UNEs møde den ene dag, og i GANAs møde den næste …

Desuden har der været store møder her i hovedstaden, fx har arbejdsgiverforeningen holdt et møde for erhvervsledere, og en lørdag var der et stort arrangement for unge. De unge under 30 udgør flertallet i befolkningen, så der er kamp om deres stemmer.

Også nogle maya-organisationer havde inviteret til et stort anlagt forum, hvor de redegjorde for deres krav til den kommende regering. Men – måske symptomatisk – var mødet ikke særlig velbesøgt. Af toppolitikere kom kun Rigoberta Menchu – maya-kvinden som stiller op for partiet Encuentro por Guatemala – og lidt inde i mødet dukkede Otto Perez Molina fra PP (ham med "Den hårde hånd") op. Og ifølge en dansker, som var til stede, dominerede han resten af mødet, læs mere.
Vi var blevet inviteret til valgmødet, men desværre kunne ingen af os komme.

Se de tidligere historier om valget: Valgkamp (3), Valgkamp (2), Valgkamp, og To stærke kvinder.

Spansk i emails og ved møder

20. juni 2007, Søren

Forleden var jeg til et møde med Agexports donorer, hvor vi diskuterede udviklingspolitik. Det overraskende var, at jeg forstod alt, hvad de sagde.
Så det filosoferede jeg lidt over.

Den gode talestrøm
Deres sprog opfyldte åbenbart tre betingelser i deres spanske tale:

 • Korrekt udtale:
  De udtalte en stor del af ordenes bogstaver
 • Logisk sammenhængende talestrøm:
  De gjorde hver sætning færdig, inden de startede på en ny, og udsagnene kom i en logisk rækkefølge, og hver sætning havde verbum, objekt osv i passende omfang.
 • Fornuftigt indhold:
  De holdt sig til sagen og sagde noget, der var relevant.

Overraskende, at det kom bag på mig. Forklaringen er nok, at de var veluddannede, ældre, internationalt erfarne og kunne engelsk (hvoraf en vis sproglig bevidsthed).

Til daglig oplever jeg derimod meget støj i kommunkationen.

Den elendige email
I emails er det ofte rent kaos:

 • Mange staver som en brækket arm:
  Man lærer ikke at stave spansk i skolerne, da det 90% staves, som det siges. De falder så i med begge ben, hvad angår de 10%, der afviger, og så glemmer de, at de jo ikke udtaler korrekt, som det skal staves :-)
 • Tonsvis af sjuskefejl:
  Der er mange slåfejl, ord mangler, de bruger forkerte bøjningsformer osv. De læser tilsyneladende ikke korrektur.
 • Komma, punktum, linjeskift og stort begyndelsesbogstav er byer i Rusland:
  Man skal først læse ordstrømmen flere gange for at identificere, hvad der kan tænkes at hænge sammen.
 • De svarer ikke relateret til strukturen i foregående mail:
  De kaster sig hulter til bulter ud i svarene og glemmer altid en række vigtige spørgsmål, som så kan holde kommunikationen kørende et stykke tid mere.

PowerPoint-helvedet
De elsker at lave indlæg med Microsofts program Powerpoint. Som oftest begår de alle de klassiske fejl:

 • Indholdet er i skriftsprog:
  Tungt, omfattende en masse mindre relevante detaljer. Ingen linjeskift. Ingen ord fremhævet. Blot en lang streng af ord, der fletter rundt linje efter linje :-)
 • Hierarkisk, tungt:
  Man begynder med baggrunden osv i lang tid, inden man når til sagens kerne. På dette tidspunkt er alle tilhører begyndt at tale med hinanden, snakke i mobiltelefon, gå på WC, hente kaffe ol. Metoden belønner oven i købet dem, der kommer for sent, da de jo netop kommer til pointen.
 • Visualisering mangler helt:
  OK, de har billeder, som imidlertid intet har med sagen at gøre.
 • Skriftstørrelsen for lille:
  Hvis den trods alt kan læses på skærmen, printer de for en sikkerheds skyld handouts med flere sider på hvert ark, så dokumentationen i hvert fald ikke kan læses.
 • Supplerende fotos:
  Hver slide har et foto, som forstyrrer opmærksomheden og altid er i høj opløsning, så filen ikke kan sendes med email.
 • På hver slide er der et baggrundsbillede:
  De ødelægger helt kontrasten, så bogstaverne ikke kan læses
 • Baggrunds- og bogstavfarver:
  Designeren sikrer, at print på papir er totalt ulæseligt, fordi kontrast mellem baggrundsfarve og bogstavfarve er for lille. Og så koster det en herregård i printerblæk at printe præsentationerne.

Måske også lidt af sygen i Danmark
Jeg kan knap huske det. Men findes der ikke også danskere med den ovennævnte "syge"?

Valgkamp (3)

19. juni 2007, Lise

Nu er der tilmeldt i alt 17 partier til valget. Det er fortsat partiet UNE, som fører i meningsmålingerne. Det omtales som et socialdemokratisk parti.

De øvrige partier fordeler sig således:

 • 2 centrum-venstre, heriblandt Encuentro por Guatemala med Rigoberta Menchu som præsidentkandidat.
 • 2 centrum-højre
 • 9 højre, heriblandt et som hedder Guatemalas socialistiske parti (?).
 • 2 revolutionære og
 • 1 økologisk.

Begge de revolutionære partier har tidligere guerilla-ledere som præsidentkandidater.

Lyseslukker
Stakkels hr. Arredondo, som har brugt 10 mio Q af sine egne penge på valgkampagnen. Han blev nemlig ikke opstillet som kandidat ved partiets hovedbestyrelsesmøde i sidste uge.

Tidligere historier om valget: Valgkamp, Valgkamp (2), og To stærke kvinder.

Fra sikkerhed til Gud
Måske var det for meget at love "Total sikkerhed". I hvert fald er valgplakaterne for GANA blevet udskiftet, så der nu i stedet står "Gud velsigne Guatemala". Ikke et særligt sigende slogan, synes jeg.


Tidligere artikler under Stumper og stykker

© www.lisefogh.dk | Opdateret: 13-03-2019 | Forside | Kontakt | Til top