Søren & Lise i
Guatemala

Stumper og stykker - 3

Nyere artikler under Stumper og stykker

Fra guldfeber til arbejdsløshed

22. oktober 2006, Lise

Den var den første by i Honduras, som fik elektrisk lys og rindende vand, og det var her den første Pepsi Cola-fabrik lå. Det var også her den første amerikanske ambassade åbnede.

Vi taler om tiden omkring 1890 og om en lille landsby en times kørsel fra hovedstaden Tegucigalpa: San Juancito. Endelsen ”cito” betyder lille, og nu har byen ca 2.000 indbyggere.


San Juancito. Indgangen til minen lå oppe på bjerget til højre, og her var en hel by.

La Rosario
Men i sin storhedstid boede der ca 5-8.000 i San Juancito, og folk kom fra hele verden for at søge arbejde. For her lå nemlig en stor mine: The New York and Honduras Rosario Mining Company, som blev åbnet i 1888.
San Juancito ligger på bjergsiden af Tigra-bjerget, som altså indeholdt mange forskellige metaller, først og fremmest guld og sølv, men også lag med zink og bly. Det var den største sølvmine i Centralamerika.

Udenlandsk kapital
Guld og sølv har spillet en stor rolle i Honduras’ historie, især i kolonitiden. Det var jagten på de ædle metaller, som ansporede spanierne til at trænge stadig dybere ind i Centralamerika.
Efter uafhængigheden fra Spanien i 1821 var Honduras et fattigt land, og regeringen forsøgte derfor i den sidste fjerdedel af 1800-tallet at tiltrække udenlandsk kapital med henblik på at investere i udvikling af især minedriften. Det lykkedes, og i en periode udgjorde minedrift og eksport af ædelmetaller den vigtigste økonomi. En førsteplads som kort efter blev overtaget af banan-eksporten fra nordkysten.

Det mest succesrige mineselskab var La Rosario, som blev grundlagt i 1879 i New York af Julius J Valentine og hans fire sønner. I løbet af de første ti år gav minen guld og sølv til en værdi af 3½ mio $.

Vi talte med Doña Diamantina på 88 år, som fortalte om livet dengang.


Dominga Diamantina Alvarez de Romero, kaldet Doña Diamantina, 88 år

Moderne installationer
Minen lå helt oppe på bjerget, ca 3 km over landsbyen, hvor selskabet byggede en hel by. Selve minegangene udgjorde 120 km, og til at drive minearbejdet byggede selskabet to hypermoderne elektricitetsværker og 19 km elektrisk jernbane under jorden til at bringe mineralet ud til knusemaskinerne.

Men resten af infrastrukturen var ikke udbygget, så hver 14. dag blev guld- og sølvbarrerne båret på muldyr ned gennem Tegucigalpa og videre hele vejen ud til havnebyen på Stillehavskysten.

Elektricitetsværket og vandforsyningen kom hele byen til gode, og derudover blev der sørget godt for gringo’erne. Der blev bygget bibliotek, billardsaloner, biograf og et moderne hospital – og som sagt opførte Pepsi Cola også sin første fabrik her, ligesom der var en fabrik, som lavede is.

Amerikanerne boede i store, flotte træhuse. Doña Diamantina besøgte husene, fordi hun samlede penge ind til kirken.

Amerikanerne kom med deres familier, så derfor blev der også sørget for en børnehave til deres børn og desuden to skoler – og de var, ifølge Doña Diamantina, ”excellente”, således at børnene var nærliggende landsbyer også kom for at gå i skole i San Juancito.

Den daværende præsident for Honduras, Marco A. Soto, var aktionær i kompagniet og tilbragte megen tid i San Juancito. Det siges endda, at La Rosario var den indirekte årsag til, at Soto flyttede hovedstaden fra byen Comayagua til Tegucigalpa - for at være tættere på minen.


Elektricitetsværket som var det første i Honduras

Livet i ”La Compania”
Doña Diamantinas far arbejdede 26 år på telegrafstationen ansat af kompagniet. Også hendes brødre arbejdede for minen, men ikke kvinderne.

Foruden dem der arbejdede i selve minen, var der arbejdspladser i de mange værksteder i landsbyen. Fx arbejdede hendes mand som møbelsnedker og lavede møbler til amerikanerne. Hendes bror arbejdede i selve minen og kunne lide det, selv om det var ret farligt. Der var ofte ulykker, fortalte Doña Diamantina, også dødsulykker, når en minegang brød sammen. Desuden blev mange syge af lungebetændelse eller bronchitis.

Da minedriften var på sit højeste omkring 1920, var der 3.000, der arbejdede for kompagniet, og La Rosario tiltrak arbejdskraft fra hele verden: kinesere, japanere, polakker, indere … Og det førte igen til at folk åbnede butikker, som fx solgte madvarer til de mange indbyggere.

Der herskede et stærkt hierarki, og når der blev holdt fest i byen, skulle man vise sit id-kort for at blive lukket ind. Øverst stod selvfølgelig amerikanerne, som udgjorde ingeniører mm. Dernæst ”profesionales”, dvs de faglærte, fx snedkere og tømrere, som var samlet i forskellige selskaber eller foreninger. Næste gruppe var arbejderne. Nederst i hierarkiet var de fattige og ”indianerne”, som ikke var ansat, men alligevel arbejdede for kompagniet ved at levere service, sælge mad etc. De måtte ikke komme ind til byfesterne.

Dengang var der ingen lovgivning, så ifølge Doña Diamantina kunne gringo’erne gøre, hvad de ville, og lønnen var lav: 1,25 Lempira pr dag – og for første gang i Honduras blev lønnen udbetalt i pengesedler, ikke i mønter.


På væggen hos Doña Diamantina hænger billeder af hendes eneste datter, som nu bor i Tegucigalpa

Arbejderne blev undersøgt hver dag på vej ud af minen for at kontrollere, at de ikke tog sølv eller guld med ud. Hvis man fandt noget, blev arbejderen straffet med to dage uden arbejde (og løn).

Arbejderne sluttede sig sammen i fagforeninger, og i 1954 deltog de i en generalstrejke, som var indledt af arbejderne i bananplantagerne. Efter sigende blev strejken anledning til at lukke minen.

Lukket og slukket i 1954
I midten af sidste århundrede fandt kompagniet en bedre åre længere mod vest, og så lukkede La Rosario i 1954 – efter at have tjent 100 mio $.

Men den rige mine kom ikke landsbyen til gode, og der er nu stor arbejdsløshed, folk flytter fra byen, og de tilbageblevne lever af at dyrke grøntsager og kaffe.

Minegangene er lukket med beton – nogle er nu fyldt af vand. Indtil sidste år var der stadig ansat vagter til at overvåge området, men nu er det helt forladt. De førhen så flotte gringo-huse står forladte og forfaldne.

Under orkanen Mitch blev San Juancito hårdt ramt, idet de to floder, der løber gennem byen, skyllede mange huse væk.


Den forhenværende Pepsi Cola-fabrik, nu kunstværksted

Måske en gylden fremtid?
En lille organisation fra San Juancito arbejder på at gøre byen til en turistattraktion, blandt andet ved at genåbne en mine. Pepsi Cola-fabrikken er blevet til værksted for en kunstner, som uddanner kvinder fra landsbyen til at fremstille papir og kunsthåndværk.
Det ene elektricitetsværk står nu forfaldent nede ved floden, og det vil de gerne indrette som museum. Hospitalet er lavet til et herberg, hvor man kan overnatte.

Byen ligger meget smukt, og mit bud er, at den om 30 år er et kæmpe hit. Dels som helårs- eller feriebolig for folk fra hovedstaden, dels som turistattraktion.

Valgkamp

12. oktober 2006, Lise

Næste år i november skal der være valg til kongressen i Guatemala, og valgkampen er allerede gået i gang. På gader og veje ser man store reklameskilte.

I øjeblikket er der 10 politiske partier repræsenteret i kongressen, som har i alt 158 pladser. Antallet af medlemmer stiger i takt med befolkningstallet, så derfor skal der være endnu flere medlemmer ved næste valg. Tidligere på året var der derfor forslag om at fastlåse antallet af medlemmer, blandt andet for at spare penge.

Tidligere diktator vil stille op
Det regerende parti hedder GANA, Gran Alianza Nacional. Et andet stort parti er FRG, Frente Republicano Guatemalteco. Generalsekretæren i dette parti er Efrain Ríos Montt, som var præsident i 18 måneder i 1982-83 efter et militærkup. Hans regeringstid var en af mest brutale og blodige under den væbnede konflikt. Det har flere gange været forsøgt at anklage ham for folkedrab, men hver gang falder anklagen på grund af huller i landets konstitution.
Ríos Montt ønsker ikke desto mindre at stille op som præsidentkandidat, men i dag stod der i avisen, at det er ulovligt ifølge konstitutionen, dels fordi han har deltaget i et militærkup, og dels fordi han allerede har været præsident. Efter sigende støttes han økonomisk af en evangelisk kirke i USA, og han fremtræder som ”genfødt kristen” – i stil med George W. Bush. Sikke et held, at han ikke kan blive præsident.

Regeringsinitiativer
Regeringen har vældig travlt i denne tid med at igangsætte spektakulære indsatser mod usikkerheden og lovløsheden. Fx bekæmpelse af organiseret kriminalitet og narkohandel, hvor de blandt andet ødelægger hemmelige landingsbaner i Petén, anlagt og benyttet af narkohandlere. For nylig stormede de et stort fængsel, som i længere tid havde været styret af kriminelle bander. Regeringen har også netop iværksat en kampagne for at bekæmpe de tusindvis af røverier der sker i bybusserne. Specialuddannede betjente og soldater - uniformerede som civilklædte - skal patruljere på de meste udsatte busruter i de fattige kvarterer.

Charmeoffensiv
Der er også store annoncer i avisen, hvor regeringen viser billeder af præsidenten, der klipper snore over ved broer eller åbner et nyt boligområde eller en skole. Regeringen er nemlig blevet kritiseret meget for ikke at overholde løfter om genopbygning efter orkanen Stan eller de mange løfter, som ligger i Fredsaftalerne fra 1996. Så nu skal der fokus på, hver gang et projekt bliver afsluttet.

Folk skifter job
Allerede nu er det svært at holde på de offentligt ansatte. Folk fra ministerierne søger væk, fordi de jo ellers løber en stor risiko for at ryge ud, når / hvis regeringen udskiftes pr 1.1.2008. Sørens assistent Silvia kom netop fornylig fra miljøministeriet.


Denne valgannonce er fra det populistiske højreparti: Partido Patriota.
No más miedo = Ikke mere frygt.
Urge mano dura = Der er brug for en hård hånd.
De diabolske mænd i baggrunden skal forestille bandemedlemmer, som er kendt for at være tatoverede.


Guatemala i FNs sikkerhedsråd?

29. september 2006, Lise

Guatemala konkurrerer i øjeblikket med Venezuela om at besætte Latinamerikas plads i FNs Sikkerhedsråd. Valget sker den 16. oktober, og Guatemalas vicepræsident og udenrigsminister rejser for tiden rundt til forskellige lande for at sikre sig stemmer.

Præsidenten dummede sig
Derfor var det ikke særlig heldigt – og meget lidt statsmandsagtigt – da Guatemalas præsident Óscar Berger den 20. september i et interview til BBC citerede Kofi Annan for at sige, at det ville give problemer, hvis Venezuela fik pladsen.

FN har siden totalt afvist, at Annan skulle have udtalt sig sådan. Uanset om Annan har sagt det eller ej, var det i hvert fald meget, meget dumt af Berger at sige det for åben skærm. Guatemalas udenrigsminister forsøger nu at gyde olie på vandene.

For eller imod USA
For at blive medlem af Sikkerhedsrådet skal man opnå to tredjedele af stemmerne, dvs 128 ud af 192. Verden er delt mellem de to kandidater – af nogle udtrykt som valget mellem himmel eller helvede, hvor Hugo Chavez fra Venezuela selvfølgelig repræsenterer helvede. Ikke mindst siden hans stærkt provokerende anti-Bush udtalelser ved FN-topmødet i sidste uge.

USA, Canada, Japan og EU stemmer alle på Guatemala, netop fordi de anser Guatemala for mere ansvarlig og moderat. Ligeså Australien, New Zealand og Fijiøerne. Halvdelen af de latinamerikanske lande stemmer på Guatemala, nemlig Mexico, Colombia, Peru og måske også Chile. Det samme gælder nogle af de Caribiske lande.

 Dagens satiretegning i La Prensa Libre: Kofi Annan lukker munden på Óscar Berger. Aclaración betyder Rettelse

De lande, som er i mod USA, stemmer på Venezuela. De omfatter Kina, Rusland, de fleste arabiske lande, Iran, Sydkorea, Hviderusland, Zimbabwe og Cuba.

Nogle afrikanske lande og Indokina har endnu ikke besluttet sig. Det er et spørgsmål om Hugo Chavez’ optræden i FN har fået dem til at vælge Guatemala.

Venezuela forsøger at fremstille Guatemalas kandidatur som værende en marionet for USA, i håb om at påvirke de lande, som er imod USAs udenrigspolitik.

Hvis ingen af de to kandidatlande opnår 2/3 af stemmerne, selv efter gentagne afstemninger, kan man blive nødt til finde et tredje land, mener en kommentator.

Eksport af børn

10. september 2006, Lise

Adoption af børn er blevet en stor forretning i Guatemala. Hvert år bortadopteres 3-4.000 børn, de 90% til USA, resten til europæiske lande. Guatemala er dermed det land i verden, som eksporterer flest børn.

En af grundene er, at der ikke eksisterer en lov om adoption i Guatemala, og derfor er det – sammenlignet med andre lande – let og hurtigt at gennemføre en adoptionssag, fordi det kan foregå uden om det juridiske system. Det tager under ni måneder at ordne alle formaliteter.
En anden fordel er, at børnene fra Guatemala er meget små, ofte under to år.

Der findes adskillige internationale organisationer/bureauer, som tilbyder at hjælpe med at adoptere børn. Et af de amerikanske bureauer hedder ”Adoptions from the heart”, og på dets hjemmeside står, at ægtepar i alderen 25-64 kan adoptere, lige så enlige kvinder i alderen 25 til 60 år. Kravet er dog, at man (eller den ene ægtefælle) skal være US-statsborger. Bureauet accepterer også homofile par, så blandt de familier, der ønsker at adoptere et barn, ser man både lesbiske og bøssepar.

Adoptivbørnene bor i fosterfamilier, indtil de bliver bortadopteret – de er altså ikke på institutioner. Det fremgår også, at adoptivforældrene kun behøver at tilbringe 3-4 dage i Guatemala City for at hente barnet. Organisationen sørger for at papirarbejdet er forberedt, og udstedelse af visum til barnet til USA ordnes på ambassaden i løbet af få dage.

Der er to måder at gennemføre en adoption på: gennem en dommer, eller gennem en notar (dvs en advokat) - og den sidste måde er langt den mest anvendte, fordi den blot kræver, at begge parter, den biologiske mor og adoptivforældrene, skriver under, så ordner advokaten papirerne.

Adoptivforældre betaler op til 40.000 $ for et barn, og det genererer samlet ca 200 mio $ om året. Der er opstået et helt marked som omfatter advokater, adoptionsbureauer, jordemødre, hospitaler, fostermødre og ”lokkere” – dvs dem der kontakter de gravide kvinder. Og de, som tjener mest på adoptionerne, er advokaterne.

Forældreløse er ikke attraktive
Nu ville det jo være godt, hvis det var de mange forældreløse og forladte børn, som gennem adoption fik sig en ny familie. Men sådan er det desværre ikke. De forældreløse hører nemlig under staten, og derfor skal en adoption af dem behandles under et særligt program, som vanskeliggør sagsbehandlingen – til gengæld er den gratis.

Der findes 3.000 forældreløse børn i Guatemala, og de lever nu i børnehjem af stærkt varierende kvalitet.

En mulighed for fattige kvinder
Der er så stor efterspørgsel efter børn, at de bliver født ”på bestilling”. Dvs at en kvinde indvilliger i at føde et barn med henblik på at bortadoptere det. Det får hun 5.000 Q (~ 4.000 DKK) for, og i løbet af graviditeten får hun penge til mad og medicin, og fødslen foregår på en fødeklinik. Der er ligefrem reklamer, som opfordrer gravide til at melde sig og bortadoptere barnet.

Det sorte marked
Foruden de legale adoptioner findes også et stort illegalt marked. Børn bliver simpelt hen røvet og anbragt i hemmelige børnehjem, hvorfra de så bliver adopteret til udlandet. Meget tyder på, at advokater højt oppe i systemet deltager i disse lyssky transaktioner.

Der er eksempler på, at kvinder i nabolandet El Salvador går over grænsen og skaffer sig falske papirer, så de som guatemalanske borgere kan udnytte den favorable lovgivning og sælge deres børn til adoption. I El Salvador er internationale adoptioner nemlig ikke lovlige.

Der er også eksempler på, at unge mødre bliver franarret deres børn fx under påskud af, at barnet bliver hjulpet til behandling på en privatklinik. Moderen bliver bedt om at underskrive nogle dokumenter, og senere viser det sig, at hun dermed har givet sit tilsagn til adoption af barnet.

Derfor er der stort pres på regeringen om at indføre en lov ang. adoption, således at man kan mindske denne illegale handel med mennesker. Presset kommer ikke alene fra menneskerettighedsorganisationer og humanitære organisationer i Guatemala, men også Europa Parlamentet har advaret Guatemala om at denne handel med børn ødelægger landets rygte.

Kilder: Revista Contralínea, marts 2006 og Prensa Libre, juli 2006.

(U)sikkerhed - 2

9. september 2006, Lise

Det sværeste her i Guatemala er truslen om tyveri, vold og overfald. Umiddelbart ser her fredeligt ud (bortset fra alle de bevæbnede vagter, selvfølgelig), og folk er generelt venlige. De hilser, når man passerer dem på gaden, og man bliver behandlet høfligt i butikker mm. Det er derfor svært at bedømme, hvornår en situation er farlig, og hvor man skal undlade at færdes.

Usikkerheden betyder blandt andet, at mange holder sig hjemme om aftenen, og her er ikke er et muntert natteliv i byen, hvor folk sidder ude på cafeer og fortovsrestauranter, selv om vejret indbyder til det. Mange restauranter har dog gårdhaver. En restaurant i zone 1 forklarede, at de kun havde åbent til kl. 19, fordi efter det tidspunkt ville det være usikkert for gæsterne at færdes på gaden.

Kun ét sted – i zone 4 – er der et lille, velafgrænset område, som er gjort til gågader, og hvor der er restauranter, musiksteder, kulturcentre og gallerier. Her føler vi os hjemme – som i Europa.

Ukontrolleret vold
” Ukontrolleret vold”, sådan karakteriserede FN-eksperten Philip Alston situationen i Guatemala, og han fortsatte: ”Dette er et godt land til at begå kriminalitet”. Han er FNs ekspert inden for udenretslige, arbitrære, og summariske henrettelser, og han besøgte for nylig Guatemala.

I den anledning forelå de nyeste tal om kriminaliteten i landet: Der bliver henrettet 5.000 mennesker om året – faktisk bliver der nu henrettet flere mennesker pr dag, end under den 36 år lange borgerkrig. Alene forleden fredag blev 11 mennesker dræbt, og i år er indtil nu i alt 3.866 personer blevet dræbt, her af 410 kvinder.

Problemet er blandt andet, at det juridiske system ikke virker. Der er korruption og ineffektivitet i politiet, så mange forbrydelserne bliver aldrig opklaret, og forbryderne ikke sat i fængsel. Forbrydelse er således blevet et erhverv, der betaler sig (godt).


La Hora, 9. september 2006

Volden får omtale
Aviser, radio og tv bringer dagligt reportager om dagens drab – adskillige hver dag. Og til vores undren bringer man gerne billeder af ofrene, som de ligger der på gaden i en blodpøl. Når det lykkes at anholde en gerningsmand, bliver også han afbildet og nævnt ved navn – selv om han endnu ikke er dømt.


Disse tre er blevet anholdt for et røveri af 8 mio $ - men de er endnu ikke dømt. Prensa Libre, 8. september 2006

Mange gange drejer volden sig om infights – altså bandemedlemmer fra forskellige bander der likviderer hinanden. Men af og til ryger der uskyldige med i købet. Her er desuden en høj grad af narkokriminalitet, som medfører megen vold.

Røverier på åben gade
Selv her i ”sikre” zone 10 hører vi jævnligt om tyverier og overfald. En dag blev en amerikaner, vi kender, stoppet i det fine villakvarter Oakland af to mænd på motorcykel. De truede ham med en pistol og bad ham aflevere sin mobiltelefon – og derefter kørte de igen. Det hele tog under et minut, men det var selvfølgelig en chokerende oplevelse. 

Vi hørte også om en udlænding, som prajede en tilfældig taxa. Chaufføren stoppede et sted, hvor en anden mand med kniv truede ham til at udlevere penge og mobiltelefon. Han blev oven i købet snittet på armene, som han holdt op i selvforsvar.

I zone 14, hvor der er mange bygninger med udenlandske kontorer, sker der ofte røverier. Røverne ved, at de mange kontorfolk har dyre mobiltelefoner og computere – som forbryderne diskret truer sig til med våben. Det sker midt om dagen, fx når kontorfolkene går ud til frokost, og mens der er andre folk omkring. Men ingen tør blande sig, fordi røveren er bevæbnet.

På EU-delegationens kontor her i byen kopierer sekretæren omhyggeligt avisudklip om vold og overfald – ikke fordi EU arbejder på at forbedre situationen, men for at bruge det som argument for et højere fare-tillæg i lønningerne.

Dyrt at være rig
En aften kom vi sent hjem og så, at der holdt en stribe sølvfarvede biler ude foran huset. Desuden stod der en 5-6 mænd på gaden og snakkede, to af dem i jakkesæt - hvilket er ret usædvanligt her. Det viste sig, at det var fordi, en af vores naboer havde besøg af nogle "disputados", dvs folketingsmedlemmer. Det var deres bodyguards og chauffører, som ventede udenfor.

Og en lørdag eftermiddag da vi kom hjem, var der pludselig tre uniformerede vagter i stedet for den ene, som vi kender. Det var fordi en af beboerne holdt fest i ejendommens festlokale. Han havde bestilt to ekstra vagter i den anledning.

Da vi kom hjem i forgårs aftes var der ca 8 mænd samlet foran bygningen. Forklaringen var, at en af beboerne havde besøg af sin kæreste. Sørens kolleger mener, at hvis der er behov for så mange vagter, må det være fordi, kæresten tilhører en meget rig familie ... eller er en narkoforbryder.

Selvforsvar
Vi har også fået at vide, hvordan vi skal opføre os. Vi skal ikke færdes på gaderne, efter kl. 18 – undtagen i bil. Vi skal aldrig gå med noget, vi ikke kan tåle at miste. Dvs kun en mindre sum penge, ingen dyre smykker eller et fint ur. Man skal ikke tale i mobiltelefon på gaden, og man skal aldrig, aldrig gå rundt med en synlig computer – så er man næsten sikker på at få den stjålet.

Man skal skifte rute og ikke gå på samme tidspunkt hver dag, og så skal man gå målbevidst og undlade at komme i snak med nogen. Hvis man bliver ”overfaldet” eller stoppet af nogle røvere, skal man ikke kigge på dem, så man ser deres ansigt. Bare aflevere alt – penge, mobiltelefon, kreditkort etc, og kun koncentrere sig om at komme uskadt fra det.

Selv om det lyder slemt med den megen vold, har vi ikke været ude for noget ubehageligt eller farligt, og vi færdes fredeligt her i vores kvarter.

Narkohandel

6. september 2006, Lise

Ulovlig handel med narkotika er et stort tema i Guatemala i disse dage. I sidste uge satte hæren og politiet en samlet indsats ind mod områder i den vestlige provins, San Marcos – nogle steder omdøbt til San Narcos ! Noget af aktionen gik ud på, at soldater og politifolk trængte ind på de skjulte marker med valmuer og simpelt hen ødelagde planterne.

Aktionen førte til at millionvis af valmueplanter og tusindvis af beplantninger med marihuana blev ødelagt. Tyve personer er blevet anholdt, og man har fundet masser af våben foruden biler med falske nummerplader. En borgmester er også eftersøgt.

Problemet er blot, at denne indsats kun rammer de små fisk, nemlig bønderne som tjente godt på denne afgrøde. Nu er de meget ringe stillet, når høsten er ødelagt. Valmuerne gav en meget højere indkomst end fx majs eller kartofler. Bønderne søger derfor støtte til programmer, som kan hjælpe dem til nye afgrøder, da dyrkning af valmuer er forbudt.

Til gengæld, er det ikke lykkedes at fange de store fisk – mellemhandlerne og de rigtig store narkohajer, som organiserer handlen og bagefter vasker pengene hvide.

Vigtigt led
Guatemala fungerer som bro for to tredjedele af handlen mellem de narkoproducerende lande i Sydamerika og USA.

Guatemala lever ikke længere op til den amerikanske certificering for bekæmpelse af narkohandel, og den seneste indsats er blandt andet et forsøg fra regeringens side på at opnå denne certificering. Certificeringen måler lovgivning, korruption og antallet af anholdelser og beslaglæggelser af narkotika. Den nuværende regering i Guatemala har behov for at fremvise gode resultater, så Guatemala igen kan opnå certificeringen.

Hemmelige landingsbaner i Petén
Petén er den største provins, som ligger mod nord og består af kæmpe områder med jungle. Her dybt inde i junglen skjuler sig hemmelige landingsbaner, hvor fly fra Sydamerika lander med narkotika.

Foruden den illegale handel med narkotika, sker der desværre også plyndring af værdifuldt træ i de store nationalparker i Petén, og der er opstået flere ulovlige landsbyer, hvis beboere fælder skov og samarbejder med narkohandlerne.

Områderne er store og uvejsomme, så det er vanskeligt for militær og politi at gribe ind, og desuden er de illegale folk stærkt bevæbnet. Politikere og politi har sandsynligvis også interesser i branchen.

Et liv som vagt

1. september 2006, Søren og Lise

Higidio har arbejdet som vagt for den danske mission siden sagen om Muhammed-tegningerne. Men nu mener Søren og hans kolleger, at det er overflødigt at have ham siddende uden for døren hver dag. Der har da heller aldrig været besøg af uønskede gæster, så de har opsagt aftalen fra 1. september.


Her sad han med metaldetektor og hånden på sin pistol

Hver morgen kl. 8 er han mødt og har trukket sit bord ud fra kontoret og siddet dér indtil kl. 17, hvor han med hjælp af Luís flyttede bordet ind igen. Heldigvis kan han lide at læse, så han har kunnet slå tiden ihjel med en bog.

Hvis folk arbejdede efter kl. 17 eller i weekenden, var der ikke vagt, ej heller i frokostpausen kl 13-14.

En uges uddannelse
Higidio er ansat i et vagtfirma, og fra september skal han arbejde et andet sted i den samme bygning. Uddannelsen til vagt varer en uge, og de lærer at håndtere våben og at behandle kunder. De lærer ikke egentlig målskydning, men de er alle bevæbnet. Higidio har således en pistol.
Mange vagter har tidligere været ansat i militæret, og hvis de har denne baggrund, forkortes deres uddannelse med to dage.

Søren fortæller, at Higidio har været meget servicevenlig og betænksom. Han tjekker fx, om der er nogen bag døren til trappen, og om der er mistænkelige personer i elevatoren, inden danskerne stiger ind i den.
Så snart han kan høre, at en er på vej ud af kontoret – der er to sæt døre – skynder han sig at tilkalde elevatoren til etagen.

Higidio har været heldig, fordi han kun har arbejdet fra kl 8-17. Vagten foran vores hus arbejder fra kl. 6 til 18 – og nogle gange har han nattevagten!

Der findes 7 vagtfirmaer her i Guatemala City, og de har tilsammen flere ansatte end det nationale politi. Man kender dem på uniformerne, som er militæragtige.

Af bondeslægt
Higidios familie kommer fra Coban, hovedbyen i provinsen Alta Verapaz. Hans far er landmand, og en af brødrene arbejder sammen med faderen. Den anden bror er også taget til hovedstaden, og de bor hos en tante i Zone 1.

Hans skoleuddannelse i Coban bestod af seks år i Primaria (grundskole) og dernæst tre år i Basica (mellemskole). Efter skoletid arbejdede han for et hotel i byen med at skaffe kunder. Han kontaktede folk på gaden og anbefalede dem hotellet. Han fik 5 Q pr kunde og tjente mellem 30 og 60 Q pr dag – så han må have nogle evner som sælger. (1 Q ~ 80 øre, eller ca 2 kr i købekraft).

Drømmen om Amerika
Som mange andre vil Higidio gerne til USA, og derfor vil han gerne lære engelsk. Sørens kollega Ninna forsøgte at lære ham nogle sætninger.
Han har en ven, som tog dertil for seks år siden, og vennen har siden fungeret som ”coyote” og hjulpet flere andre ind i landet. Hans pris er 25.000 Q (~ 20.000 DKK) – efter sigende 10.000 billigere end normalt. Men stadigvæk en stor sum, når lønningerne er små.

Mange af dem, som prøver at komme til USA, er nødt til at tage et lån for at betale coyoten. Hvis de så bliver taget ved grænsen og smidt hjem igen, er de stillet meget dårligt, fordi de ikke kan betale lånet tilbage.

Trafikken over grænsen er blevet meget vanskeligere, fordi både det amerikanske og det mexicanske grænsepoliti har strammet meget op, og antallet af folk, der bliver sendt tilbage til de centralamerikanske lande er steget med ca 50%.

Samtidig – og måske derfor - er coyoterne blevet endnu mere krævende. Det fortælles, at nogle coyoter forlanger ekstra betaling, når de står ved grænsen til USA. Hvis folk ikke kan betale, bliver de skudt.


Higidio, vagt.
En dag kom han for sent på arbejde, fordi han havde fået stjålet sin rygsæk, mens han ventede på bussen.

iou - iou - iou - aarr - aarr - aarr

Lyde i bybilledet

27. august 2006, Søren

Lyd 1)
buot - bout

Lyd 2)
iou - iou - iou - aarr - aarr - aarr - aarr - aarr - iieeææaaåårr - iieeææaaåårr - iieeææaaåårr - iieeææaaåårr - ouiii - ouiii - ouiii - ouiii - bååt - bååt - bååt - bååt - yyyyy - yyyyy - yyyyy - yyyyy - rrrrr - rrrrr - rrrrr - rrrrr - iou - iou - iou - aarr - aarr - aarr - aarr - aarr - iieeææaaåårr - iieeææaaåårr - iieeææaaåårr - iieeææaaåårr - ouiii - ouiii - ouiii - ouiii - bååt - bååt - bååt - bååt - yyyyy - yyyyy - yyyyy - yyyyy - rrrrr - rrrrr - rrrrr - rrrrr

Lyd 3)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lyd 4)
dyyyyt - dyyt

Lyd 5)
aaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa (host-host)

Lyd 6)
Dingelingeling - dingelingeling - dingelingeling

Det er ikke lige, hvad man drømmer om, når man tror, at man er kommet til en tropenat, men er endt i en subtropisk, kæmpestor, halvfattig hovedstad :-)


Nattens "cikader" i Guatemala by

Facitliste:
1) Automatisk bildørlås
2) Fejlagtigt udløst tyverialarm i bil (absolut største gene)
3) Fly 1,5 km herfra med lyd afbrudt, når den passerer bag højhuse
4) Bil med forkørselsret på vej ind i et kryds - man dytter for en sikkerheds skyld
5) Bil med dårlig lydpotte og udstødning, der passerer tæt forbi på gaden
6) Centralamerikas udgave af HjemIs - en mand der trækker en lille isvogn med en klemtende klokke, der automatisk ringer, når vognen er i bevægelse.

Skilte

19. august 2006, Søren

På vores køreture har vi opdaget forskellige mærkelige vejskiltninger.

Type 1: Hen i vejret


På denne strækning kunne intet normalt guate-menneske finde på at køre under 90 km/t. Skiltet bidrager til, at man totalt negligerer skiltene.

Type 2: Velmenende, indlysende information


"Mishandl ikke skiltene"


"Ret dig efter skiltene"

Type 3: Relevante, sporadisk anbragt


"Parkér ikke i svinget"


"Skift lysføring efter behov"


"Kør forsigtigt"

Samlet effekt:
Tit får man på fornemmelsen, at processen er:
- man får et donorprojekt, der går ud på at sætte skilte op
- en person ser på, hvad han synes og designer nogle skilte
- en anden bestiller skiltene
- en tredje får ansvar for at sætte dem op
- en fjerde sætter dem op.

Ofte står skiltene forkert, eller de er skjult af grene og buske.
Derudover myldrer det med reklameskilte.
Alt i alt ser man på vejen, og negligerer skiltene.

Muchachas - tjenestepiger

18. august 2006, Lise

Muchachas er de kvinder, som arbejder i husene med rengøring, madlavning, tøjvask etc. Muchacha betyder egentlig en pige eller ung kvinde, men i denne sammenhæng bruges betegnelsen uanset kvindens alder.

Det mest almindelige er, at man har ansat en muchacha ”por mes” (per måned), dvs at kvinden bor i et lille værelse bag i huset/lejligheden og er til rådighed hele tiden, bortset fra søndag hvor hun har fri fra morgen til aften. Meningen er, at hun kan besøge sin familie om søndagen. Men mange muchachas er Maya-kvinder fra landsbyer i højlandet, og derfor kan de slet ikke nå frem og tilbage på en søndag. I stedet har de så fri to–tre dage hver måned, hvor de kan nå hjem til landsbyen.

Hvis kvinden har børn, kan det være, at hun får lov til at have sit barn boende i huset også. Især hvis der er jævnaldrende børn i familien. Ofte ser man en muchacha stå og feje med et lille barn på ryggen, slynget i et af de farvestrålende stoffer.
Tjenestefolkene får tit en nær relation til familien og arbejder for samme familie i mange år. Hvordan kvinderne holder sammen på deres egen familie, er uklart for mig.


En muchacha på vej til arbejde

Mange af kvinderne bærer de traditionelle Maya-dragter, og ellers har de en kittel med hvidt forklæde. Disse kitler kan man købe i de store supermarkeder.

Por día
En anden mulighed er, at man har en muchacha ”por día” (pr dag), dvs at hun kommer en eller flere dage om ugen.

Vi har også fået vores muchacha: Hortencia, som kommer om tirsdagen og gør rent for os. Vi har fået hende anbefalet af en anden dansker. Der går nemlig mange rygter om tjenestepiger som stjæler. Flere af mine klassekammerater på spanskkurset kunne fortælle historier om, hvordan deres tjenestepige havde stjålet både mad, tøj, sengetøj mm. Disse erfaringer er måske med til at fastholde nogle ladinoers nærmest racistiske holdninger over for mayaerne.


 Hortencia

Men Hortencia er en velsignelse. Den første gang hun var her, bemærkede hun, da hun skulle stryge, at en af Sørens skjorter var slidt i kraven. Så tilbød hun at tage den med hjem og reparere! Og næste uge kom hun med den – kraven var vendt, og nu kan Søren igen bruge skjorten på arbejde.

Sort arbejde
For mange af kvinderne er jobbet som tjenestepige en måde at slippe væk fra livet i en fattig landsby. De har normalt ingen uddannelse, men jobbet som muchacha giver dem en mulighed for at bo i byen og tjene lidt til sig selv.

Traditionen med at have en maya-kvinde som ung pige i huset stammer helt tilbage fra kolonitiden, hvor de spanske herremænd ejede indianerne på ejendommen. Efter feudalt princip skulle indianerne udføre tvangsarbejde for herremanden, mod at han til gengæld gav dem beskyttelse og en katolsk opdragelse.

Nu er husarbejde blevet anerkendt som et arbejde med rettigheder under den almindelige arbejdslovgivning, men mange kvinder arbejder stadig sort til en lav løn.

Tidligere artikler under Stumper og stykker

© www.lisefogh.dk | Opdateret: 13-03-2019 | Forside | Kontakt | Til top