Rådgiver i Guatemala

3 år for Danida

Jeg var ansat i Danmarks udenrigsministerium fra 2006-2009.
Jeg rådgav på det store Danida-udviklingsprogram PREMACA, og jeg havde basis i Guatemala.

Premaca

Programmet er et regionalt miljø- og fattigdomsbekæmpelsesprogram:

 • Region: 7 mellemamerikanske lande (Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica og Panama)
 • Miljø: Bremse skovfældning, tab af vandindvindingsområder, tab af biodiversitet osv
 • Fattigdom: Forbedre levevilkår for de mange fattige i Mellemamerika
 • Budget: 250 mio kroner over 5 år
 • 2005-2012.

4 komponenter

Der er fire komponenter i programmet PREMACA, som støtter:

 1. Regionalt ministerråd for miljøministre
 2. Civilsamfundets forskning og lobbyvirksomhed
 3. Decentral miljøplanlægning i kommuner (vand, spildevand, affald)
 4. Virksomheder, der skaffer indtægter på markedsbetingelser til fattige familier, og som samtidig hjælper på miljøet.

Min opgave

Jeg var rådgiver for virksomheder under komponent 4 i Honduras og Guatemala.

Mine partnere var:

 • Agexport i Guatemala
 • Funder i Honduras
 • FIDE i Honduras
 • SNV i Honduras.
Top